คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 85ปี
ปรับปรุงข้อมูล : 09 ธันวาคม 2561 , 22:17:32       จำนวนเข้าดู : 8
คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจัดค่ายบูรณาการ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
ปรับปรุงข้อมูล : 09 ธันวาคม 2561 , 21:58:50       จำนวนเข้าดู : 5
คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานพิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ปรับปรุงข้อมูล : 04 ธันวาคม 2561 , 10:24:17       จำนวนเข้าดู : 33
สาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำปี 2561 ของสาขาวัสดุศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 30 พฤศจิกายน 2561 , 14:21:08       จำนวนเข้าดู : 30
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัญจร การพัฒนาด้านวิชาการกับหน่วยงานและบุคลากรด้านวิชาการ
ปรับปรุงข้อมูล : 29 พฤศจิกายน 2561 , 09:21:06       จำนวนเข้าดู : 36
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมให้กับโรงเรียนบ้านแม่ตะละ
ปรับปรุงข้อมูล : 28 พฤศจิกายน 2561 , 16:19:20       จำนวนเข้าดู : 25
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคม
ปรับปรุงข้อมูล : 27 พฤศจิกายน 2561 , 09:16:22       จำนวนเข้าดู : 101
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท เมอร์ค จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีโครมาโทกราฟี (HPLC/TLC)"
ปรับปรุงข้อมูล : 27 พฤศจิกายน 2561 , 09:04:49       จำนวนเข้าดู : 29
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้โอวาส ขวัญและกำลังใจนักศึกษาไปร่วมแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45
ปรับปรุงข้อมูล : 20 พฤศจิกายน 2561 , 11:15:25       จำนวนเข้าดู : 52
คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 19 พฤศจิกายน 2561 , 14:20:08       จำนวนเข้าดู : 45
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 19 พฤศจิกายน 2561 , 10:45:03       จำนวนเข้าดู : 61
สาขาวิชาหลักสุตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดค่าย BIOTECH'S CAMP 19th
ปรับปรุงข้อมูล : 15 พฤศจิกายน 2561 , 09:26:20       จำนวนเข้าดู : 36
คณะศึกษาดูงาน ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองภาควิชาสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 12 พฤศจิกายน 2561 , 09:20:19       จำนวนเข้าดู : 169
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 08 พฤศจิกายน 2561 , 14:26:04       จำนวนเข้าดู : 60
คณะศึกษาดูงาน ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองภาควิชาเคมี เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 01 พฤศจิกายน 2561 , 16:32:55       จำนวนเข้าดู : 130
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมวางพวงมาลา ในงานทำบุญ “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”
ปรับปรุงข้อมูล : 30 ตุลาคม 2561 , 09:33:05       จำนวนเข้าดู : 64
สโมสรนักศึกษา ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ราตรีศรีพิกุล คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 61
ปรับปรุงข้อมูล : 03 ตุลาคม 2561 , 14:54:07       จำนวนเข้าดู : 100
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด จัดกิจกรรม ROV Young Master Championship
ปรับปรุงข้อมูล : 03 ตุลาคม 2561 , 11:07:02       จำนวนเข้าดู : 79
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม"ซุ้มเทียน" หรือ "งานประทีปสัมพันธ์"
ปรับปรุงข้อมูล : 28 กันยายน 2561 , 10:22:02       จำนวนเข้าดู : 83
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM Morning Talk ครั้งที่ 2
ปรับปรุงข้อมูล : 26 กันยายน 2561 , 16:35:14       จำนวนเข้าดู : 81
12345678910...>>