สโมสรนักศึกษา ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ราตรีศรีพิกุล คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 61
ปรับปรุงข้อมูล : 03 ตุลาคม 2561 , 14:54:07       จำนวนเข้าดู : 54
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด จัดกิจกรรม ROV Young Master Championship
ปรับปรุงข้อมูล : 03 ตุลาคม 2561 , 11:07:02       จำนวนเข้าดู : 61
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม"ซุ้มเทียน" หรือ "งานประทีปสัมพันธ์"
ปรับปรุงข้อมูล : 28 กันยายน 2561 , 10:22:02       จำนวนเข้าดู : 54
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM Morning Talk ครั้งที่ 2
ปรับปรุงข้อมูล : 26 กันยายน 2561 , 16:35:14       จำนวนเข้าดู : 63
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม ITSci MJU Homecoming Day 2018
ปรับปรุงข้อมูล : 21 กันยายน 2561 , 16:12:54       จำนวนเข้าดู : 59
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจ
ปรับปรุงข้อมูล : 21 กันยายน 2561 , 16:07:18       จำนวนเข้าดู : 42
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 21 กันยายน 2561 , 14:22:29       จำนวนเข้าดู : 79
สาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรฯ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราลัย
ปรับปรุงข้อมูล : 21 กันยายน 2561 , 11:26:50       จำนวนเข้าดู : 67
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM Morning Talk ครั้งที่ 1
ปรับปรุงข้อมูล : 21 กันยายน 2561 , 10:50:01       จำนวนเข้าดู : 36
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ"การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Smart Classroom)"
ปรับปรุงข้อมูล : 21 กันยายน 2561 , 10:47:10       จำนวนเข้าดู : 41
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการลดขยะเพื่อมุ่งสู่ Green Faculty
ปรับปรุงข้อมูล : 20 กันยายน 2561 , 10:09:36       จำนวนเข้าดู : 44
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา หัวข้อ การออกแบบหลักสูตร (ฺBackward Design Curriculum) ด้วยเกณ์ AUN QA
ปรับปรุงข้อมูล : 19 กันยายน 2561 , 10:45:13       จำนวนเข้าดู : 52
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น สู่ถิ่นเกษตรล้านนา”
ปรับปรุงข้อมูล : 13 กันยายน 2561 , 13:57:51       จำนวนเข้าดู : 78
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ปรับปรุงข้อมูล : 07 กันยายน 2561 , 10:04:09       จำนวนเข้าดู : 120
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 31 สิงหาคม 2561 , 15:59:12       จำนวนเข้าดู : 161
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน KM FAIR สู่ 100 ปีแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 30 สิงหาคม 2561 , 14:59:47       จำนวนเข้าดู : 88
คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการศึกษาดูงานและเสวนาเรื่อง 1 คณะ 1 โมเดล กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปรับปรุงข้อมูล : 29 สิงหาคม 2561 , 08:48:06       จำนวนเข้าดู : 101
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตด้านการเกษตร
ปรับปรุงข้อมูล : 28 สิงหาคม 2561 , 15:38:08       จำนวนเข้าดู : 658
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ส่วนภูมิภาพ เขตภาคเหนือตอนบน
ปรับปรุงข้อมูล : 19 สิงหาคม 2561 , 15:19:19       จำนวนเข้าดู : 287
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทำบุญครบรอบ 17 ปี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุงข้อมูล : 09 สิงหาคม 2561 , 08:52:41       จำนวนเข้าดู : 54
12345678910...>>