คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 09 สิงหาคม 2561 , 09:09:26       จำนวนเข้าดู : 45
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทำบุญครบรอบ 17 ปี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุงข้อมูล : 09 สิงหาคม 2561 , 08:52:41       จำนวนเข้าดู : 18
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 06 สิงหาคม 2561 , 09:40:00       จำนวนเข้าดู : 38
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง พันธุศาสตร์กับนิติวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 01 สิงหาคม 2561 , 13:45:22       จำนวนเข้าดู : 67
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 26 กรกฎาคม 2561 , 15:21:05       จำนวนเข้าดู : 101
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและการแข่งขันวาดภาพกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (รอบคัดเลือก)
ปรับปรุงข้อมูล : 24 กรกฎาคม 2561 , 09:01:00       จำนวนเข้าดู : 149
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 23 กรกฎาคม 2561 , 08:52:59       จำนวนเข้าดู : 78
คณะผู้แทนจาก National Chung Hsing University ไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 19 กรกฎาคม 2561 , 14:01:43       จำนวนเข้าดู : 56
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม"ประดิษฐ์เทียน พิมพ์ลายเทียนพรรษา"
ปรับปรุงข้อมูล : 17 กรกฎาคม 2561 , 09:08:18       จำนวนเข้าดู : 62
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) จัดโครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 17 รอบคัดเลือก และการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศครั้งที่ 15 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือตอนบน
ปรับปรุงข้อมูล : 15 กรกฎาคม 2561 , 23:17:49       จำนวนเข้าดู : 130
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงข้อมูล : 06 กรกฎาคม 2561 , 14:10:21       จำนวนเข้าดู : 80
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7
ปรับปรุงข้อมูล : 29 มิถุนายน 2561 , 16:16:35       จำนวนเข้าดู : 363
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวิพากษ์ SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงข้อมูล : 22 มิถุนายน 2561 , 16:31:43       จำนวนเข้าดู : 95
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 2
ปรับปรุงข้อมูล : 15 มิถุนายน 2561 , 13:30:24       จำนวนเข้าดู : 154
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ"
ปรับปรุงข้อมูล : 13 มิถุนายน 2561 , 16:36:15       จำนวนเข้าดู : 154
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 13 มิถุนายน 2561 , 16:25:35       จำนวนเข้าดู : 168
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 13 มิถุนายน 2561 , 11:52:57       จำนวนเข้าดู : 209
งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ครั้งที่ 2
ปรับปรุงข้อมูล : 12 มิถุนายน 2561 , 13:24:19       จำนวนเข้าดู : 78
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ป.โทและป.เอก) และหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (ป.โท) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงข้อมูล : 08 มิถุนายน 2561 , 17:48:13       จำนวนเข้าดู : 62
หลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ป.โทและป.เอก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงข้อมูล : 07 มิถุนายน 2561 , 15:20:43       จำนวนเข้าดู : 57
12345678910...>>