คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน


ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2560 9:23:46     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 218

เมื่อวันพุธ 13 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ให้แก่บุคลาการสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม 2 (ห้องทีเร็กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หาแนวปฏิบัติที่ดี ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เทคนิคการสร้างความสนใจจากผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอน จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำและผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน ที่เป็นประโยชน์และแนวทางแก่อาจารย์ท่านอื่นต่อไป

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม"ซุ้มเทียน" หรือ "งานประทีปสัมพันธ์" ประจำปี 2562 วันที่ 29/09/62

30/9/2562 9:12:12
113

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันที่26/09/62

27/9/2562 9:58:29
106

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2019 ปั่น ปั่น ปั่น ลดมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพ มุ่งสู่ Green University วันที่ 25/09/62

27/9/2562 9:11:29
79

ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยเด่น “Licensing and Pitching Day 2019” วันที่ 24/09/62

27/9/2562 9:04:56
69

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562

23/9/2562 13:54:49
69

สโมสรนักศึกษา ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ราตรีศรีพิกุล คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

23/9/2562 13:31:27
96

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2562

23/9/2562 13:22:06
42

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายซัมเมชั่นแคมป์ (Summation Camp) ครั้งที่ 18 วันที่ 13-14/09/62

19/9/2562 9:33:36
44

งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN QA วันที่ 17-18/09/62

18/9/2562 9:51:35
80

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนตากพิทยาคม จัดโครงการค่ายคณิตคิดพอเพียง วันที่ 14/09/62

16/9/2562 14:33:53
80