สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญครบรอบ 18 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 18/08/62


ปรับปรุงข้อมูล : 20/8/2562 9:01:58     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 72

ในวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทำบุญครบรอบ 18 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ลานอาคารเสาวรัจ นิตยวรรธณะ ซึ่งได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีทำบุญสาขา ครบรอบ 18 ปีสาขาไอที กิจกรรมไหว้ครูมัดมือรับขวัญศิษย์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพจากศิษย์ต่อครูอาจารย์  และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา ในการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรเด็กเรียนดีในสาขาฯ และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน  อีกทั้งได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง มีนักศึกษาทุกชั้นปีและคณาจารย์ร่วมกิจกรรมจับมือเปิดใจ เกมส์ และสันทนาการ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาและบุคคลากรในสาขาฯ รวมทั้งเป็นการรับขวัญน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการมอบเสื้อสาขาจากพี่ชั้นที่ปี 3 มอบให้น้องชั้นปีที่ 2 ในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความสามัคคดี ในงานได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันในสาขาวิชาเป็นอย่างดียิ่ง

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ เสริมสร้างความรู้ เรื่อง Green Office

15/11/2562 16:37:18
52

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัดในเครือ ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น

13/11/2562 9:22:44
99

นักวิจัยและนักวิชาการด้านงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวจาก Chines Academy of Science จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมหน่วความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยแม่โจ้

11/11/2562 8:58:58
88

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บีอินเนสตาร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด

31/10/2562 13:27:20
147

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมวางพวงมาลา ในงานทำบุญ “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”

30/10/2562 10:57:16
117

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่เกษม เขมโก รุ่นวิสาขบูชา 38 จำนวน 300 ชุด วันที่ 28/10/62

29/10/2562 9:10:48
50

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม"ซุ้มเทียน" หรือ "งานประทีปสัมพันธ์" ประจำปี 2562 วันที่ 29/09/62

30/9/2562 9:12:12
151

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันที่26/09/62

27/9/2562 9:58:29
136

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2019 ปั่น ปั่น ปั่น ลดมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพ มุ่งสู่ Green University วันที่ 25/09/62

27/9/2562 9:11:29
100

ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยเด่น “Licensing and Pitching Day 2019” วันที่ 24/09/62

27/9/2562 9:04:56
94