คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่นสู่เกษตรล้านนา” ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ย. 62


ปรับปรุงข้อมูล : 4/9/2562 15:40:16     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 116

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมโดยผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบคุลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่นสู่เกษตรล้านนา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ สืบสานสิ่งที่พ่อคิด ต่อชีวิตให้ผืนป่า โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยลดความรุนแรงและอัตราเร่งของกระแสน้ำในลำธาร ทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ ได้รู้ถึงประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณป่าบ้านโปง ค่ายแทนคุณบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ได้บรรยายความรู้ในครั้งนี้

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ เสริมสร้างความรู้ เรื่อง Green Office

15/11/2562 16:37:18
52

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัดในเครือ ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น

13/11/2562 9:22:44
99

นักวิจัยและนักวิชาการด้านงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวจาก Chines Academy of Science จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมหน่วความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยแม่โจ้

11/11/2562 8:58:58
88

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บีอินเนสตาร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด

31/10/2562 13:27:20
147

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมวางพวงมาลา ในงานทำบุญ “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”

30/10/2562 10:57:16
117

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่เกษม เขมโก รุ่นวิสาขบูชา 38 จำนวน 300 ชุด วันที่ 28/10/62

29/10/2562 9:10:48
50

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม"ซุ้มเทียน" หรือ "งานประทีปสัมพันธ์" ประจำปี 2562 วันที่ 29/09/62

30/9/2562 9:12:12
151

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันที่26/09/62

27/9/2562 9:58:29
136

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2019 ปั่น ปั่น ปั่น ลดมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพ มุ่งสู่ Green University วันที่ 25/09/62

27/9/2562 9:11:29
100

ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยเด่น “Licensing and Pitching Day 2019” วันที่ 24/09/62

27/9/2562 9:04:56
94