สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายซัมเมชั่นแคมป์ (Summation Camp) ครั้งที่ 18 วันที่ 13-14/09/62


ปรับปรุงข้อมูล : 19/9/2562 9:33:36     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 69

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมค่ายซัมเมชั่นแคมป์ (Summation Camp) ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยค่ายในครั้งจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางสถิติให้กับนักเรียน และเพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจและสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสถิติที่ได้จากค่ายในครั้งนี้ไปต่อยอดและสามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งภายกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนนั้นจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทางสถิติ และการเขียนโปรแกรมคำนวนค่าทางสถิติกับคณาจารย์ภายในสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ครับ

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ เสริมสร้างความรู้ เรื่อง Green Office

15/11/2562 16:37:18
52

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัดในเครือ ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น

13/11/2562 9:22:44
99

นักวิจัยและนักวิชาการด้านงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวจาก Chines Academy of Science จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมหน่วความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยแม่โจ้

11/11/2562 8:58:58
88

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บีอินเนสตาร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด

31/10/2562 13:27:20
147

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมวางพวงมาลา ในงานทำบุญ “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”

30/10/2562 10:57:16
117

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่เกษม เขมโก รุ่นวิสาขบูชา 38 จำนวน 300 ชุด วันที่ 28/10/62

29/10/2562 9:10:48
50

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม"ซุ้มเทียน" หรือ "งานประทีปสัมพันธ์" ประจำปี 2562 วันที่ 29/09/62

30/9/2562 9:12:12
150

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันที่26/09/62

27/9/2562 9:58:29
135

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2019 ปั่น ปั่น ปั่น ลดมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพ มุ่งสู่ Green University วันที่ 25/09/62

27/9/2562 9:11:29
99

ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยเด่น “Licensing and Pitching Day 2019” วันที่ 24/09/62

27/9/2562 9:04:56
93